In Cucerirea Tarii Canaan

 

Numeri 13:17-14:9

Ce este Canaanul?

 • Viata de victorii cu Dumnezeu- suntem mai mult decat biruitori
 • Viata traita in abundenta si nu in sete spirituala “Eu am venit ca oile sa aiba viata”
 • Nu eliberare de tempatii, dar “Pot totul in Hristos care ma intareste”

1.    Trebuie sa fiu nu intre cei multi, ci intre cei putini

1.1 Cei mai multi oameni alearga spre pierzare

 • “Poarta cea stramta” Matei 7:13-14
 • Luca 10:2 “Şi le-a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său. “

1.2 Cei mai multi oameni se bazeaza pe intelepciunea lor

 • zece iscoade au gandit rational – au dat deja sentinta – au luat o inaintea lui Dumnezeu
 • Invatatura sanatoasa este dispretuita – 2 Timotei 4:3-4 “Caci va veni vremea cand oamenii nu vor putea sa sufere….” (Cati oameni?)
  • Preferam glume, basme, povestiri inchipuite,
  • Lipsesc marturiile, felul de lucru al lui Dumnezeu
 • 1 Corinteni 1:18 “Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie ….”
 • 1 Corinteni 2:4-5 “Si invatatura mea nu stateau in vorbiri induplecatoare…”
 • Modelul nostru in viata TREBUIE sa fie ISUS
 • Poti sa fi o pricina de pacatuire sau o pricina de glorificare a lui Dumnezeu
  • Oameni care au “boala cercetarilor fara rost si a certurilor de cuvinte1 Tim 6:4
  • Oameni care ranesc vs Oameni care vindeca
   • Proverbele 12:18 “Cine vorbeşte în chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. “
  • Oameni care invrajbesc vs Oameni care zidesc
   • Proverbele 18:8 “Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor.
   • Tit 2:3 “Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, “
  • Oameni care incurajeaza vs Oameni care descurajeaza
   • Romani 16:17 “Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. “
   • Deuteronomul 3:28 “Dă porunci lui Iosua, întăreşte-l şi îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia şi-l va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea.’ “

1.3 Tot mai multi oamenii isi gasesc refugiu nu in Dumnezeu, ci in alte lucruri

Comfortul
 • Egiptul = viata fara lupta,
 • Numeri 14:4 “Şi au zis unul altuia: „Să ne alegem o căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt.” “
 • Mai bine robi ai pacatului decat sa luptam
 • Oameni care se intorc la Dumnezeu, dar care descurajeaza sau sunt descurajati
Placeri
 • 2 Timotei 3:4 “caci oamenii vor fii …..vânzători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, “
 • 1 Ioan 2:15 “Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. “
 • gasim placere in filme, Televizor, internet, jocuri,
 • Prorocie cu privire la Odrasla… Isaia 11:3 “Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, “
  • Inceputul intelepciunii
 • Samanta cazuta intre spini – Luca 8:14 “Sămânţa care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere.”
 • Nu cauta Placerea oamenilor
Viata lor
 • Ioan 12:25 “Cine îşi iubeşte (pastra) viaţa o va pierde şi cine îşi urăşte (pierde) viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. ”
 • 1 Corinteni 15:19 “Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! “
 • Mica 7:7 “Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta. “

2.    Nu este deajuns sa cunosc promisiunile lui Dumnezeu, trebuie sa intru in ele

2.1 Dumnezeu ramane credincios promisiunilor Lui

 • Evrei 10:23 “Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. “
 • Sovaire = nesiguranta, nehotarare, ezitare
 • Leveticul 20:24 “Voi le veti stapani tara. Eu va voi da in stapanire. Este o tara in care curge lapte si miere…”
 • Exodul 6:8 “Eu vă voi duce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul.’” ” vs.6:9 – Egiptul ne impiedica
 • Moise relateaza in Deut – Deuteronomul 1:30Domnul, Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, Se va lupta El Însuşi pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voştri în Egipt.’ “
 • Caleb isi aduce aminteNumeri 13:30 “Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!” “

2.2 Promisiunea lui Dumnezeu trebuie luata cu:

Toata fiinta
 • Iosua 14:8 “Fraţii mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului, Dumnezeului meu. “
 • Deuteronomul 18:13 “Tu să te ţii în totul totului tot numai de Domnul, Dumnezeul tău. “
 • Coloseni 3:17 “Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. “
 • Nu ne putem imparti – putem sluji unui singur stapan
Indrazneala si fara indoiala
 • Vom fi biruitori
 • 1 Timotei 2:8 “Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli. “
 • 2 Tesaloniceni 1:4 “De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi. “
 • Dumnezeu ne vrea oameni statornici – sa nu dam inapoi
 • 1 Corinteni 15:58 “De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. “
 • Efeseni 4:14 “ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire, “
Sfintire
 • Dumnezeu cere poporului sfintire Leviticul 20:26 “Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei. “

3.Nu pot sa traiesc diferit, si sa nu fiu prigonit

3.1  Lumea ne uraste

 • Numeri 14:10 “Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre…”
 • 1 Ioan 3:13 “Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea. “
 • Ioan 15:19 “Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. “
 • Lumina si intunericul nu stau impreuna
  1. Chemarea la cruce

3.2  Prigonirea nu este o exceptie, ci regula

 • 2 Timotei 3:12 “De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. “
 • Matei 5:10 “Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! “
 • Dumnezeu va fi cu noi – 1 Petru 3:14 “Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi! “
 • Numeri 14:9 “…. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei!” “
 • Nu exista biserica libera si biserica persecutata – este o singura biserica

 

4.    Nu pot inainta fara Dumnezeu, caci voi pieri

 • Numeri 14:41-42
 • Deuteronomul 1:42 “Domnul mi-a zis: ‘Spune-le: «Nu vă suiţi şi nu vă luptaţi, căci Eu nu sunt în mijlocul vostru; nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmaşii voştri.»’ “
 • Bataliile spirituale se pierd Pentru ca mergem fara Dumnezeu
 • Credem ca se poate si fara El
 • L-au omorat pe preotul Zaharia – 2 Cronici 24:20 “„Aşa vorbeşte Dumnezeu: ‘Pentru ce călcaţi poruncile Domnului? Nu veţi propăşi. Pentru că aţi părăsit pe Domnul, şi El vă va părăsi’.” “

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s