Bucuria

Filipeni 4:4 “Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! “ ~ Bucuria ~ Pornesc pe drumul de întrebǎri Și vǎd cum totul este gol Prin valurile negrei mǎri Încep sǎ vǎd un mers domol A celui ce-mi întinde mâna Sǎ vin spre El, eu doar țǎrâna Privind spre fața Lui plǎpândǎ Pǎșesc prin vântul  greul…