Jehovah Rohi – Domnul este Pastorul Meu

Psalmii 23:1 “Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. “

Jehovah Rohi este atât o exclamație cât și o declarație a regelui David făcută în Psalmul 23. Această declarație este însușită de Însuși Mântuitorul în Ioan 10:14 “Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine”. Este Isus Păstorul vieții noatre? Putem să declarăm ca și David că Domnul este Păstorul nostru?

Pentru aceasta va trebui să facem parte din turma Lui. David îl numește pe Domnul, Păstorul meu, nu Păstorul nostru sau Păstorul părinților mei, pentru că David avea intimitate cu Dumnezeu, avea o relație bazată pe sinceritate, de aceea Dumnezeu îl numește un om după inima Lui. Va trebui să-L cunoaștem pe Domnul într-un mod personal. Isus ne spune în Ioan 10:14 astfel “Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,” Această expresie prezintă o legatură reciprocă între noi și Domnul, o cunoaștere reciprocă. Este Domnul Păstorul tău?

Psalmul 23 continuă și spune că Domnul ne “povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său.” De multe ori ne găsim pe cărări străine și ne întrebam unde este Domnul cînd avem nevoie de El. De ce ne simțim singuri si abandonați? Acesta este doar rezultatul îndepărtării de Dumnezeu, pentru că am neglijat glasul Păstorului. EL ne spune în Ioan 10:27 astfel “Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.” Poate suntem într-un loc departe de fața Domnului, unde nu mai auzim glasul Lui datorită glasului pământului care creeaza doar dezorientare și confuzie. Domnul ne cheamă la ascultare, adică la împlinirea Cuvântului Lui. Cu cât vom fi mai aproape de Dumnezeu cu atât vom distinge mai tare mesajul pe care vrea sa ni-L transmită. Mai auzi tu vocea Păstorului?

Cuvântul Domnului nu este lipsit de sperantă. Domnul este Păstorul cel Bun. Bunătatea lui ne îndeamnă la pocăință și apropiere de Dumnezeu. El și-a dat viața pentru noi. El este gata sa lase toate oile și să o caute pe cea pierdută? Cum vei raspunde chemarii Păstorului? Incă nu e prea tarziu.

Jehovah Rohi! Domnul este Păstorul Meu!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s